Podelite knjigu

Facebook
Email

IZBOR DUŠE, L.A. Sekljitova, Lj.L. Streljnjikova

1,850.00 RSD

Novi Websajt

Pušten je novi ažurirani sajt sa novim funkcijama i naglasku na klubu citalaca.

PORUČITE TELEFONOM

011/306-5952

RADNO VREME

Pon-Pet 10-17h | Sub 10-15h

KOLIČINSKI POPUST 10%

za porudžbine iznad 5.000 din.

KOLIČINSKI POPUST 20%

za porudžbine iznad 10.000 din.

KOLIČINSKI POPUST 30%

za porudžbine iznad 15.000 din.

CENA DOSTAVE

Cena dostave nije uračunata u cenu. Cena dostave zavisi od cene, težine i broja poručenih knjiga. Minimalna dostava je 350.00 din.

Ova knjiga govori o razlozima za pojavu minusnog i pozitivnog pravca razvoja na Zemlji i njihovom ispoljavanju u takvim pojmovima kao što su dobro i zlo. Čitalac će saznati kako se akumuliraju pozitivne i minusne energija u matrici duše, šta čoveka vodi ka progresiranju u dva opoziciona pravca i na osnovu čega se duše raspoređuju po različitim Hijerarhijskim Sistemima. Knjiga će otkriti suštinu unutrašnjih procesa u duši, funkcionisanje pozitivnih i minusnih kvaliteta* ličnosti, kako i kojim metodama se bore za duše Bog i Đavo, koje podsticaje jedan Sistem izlaže za razvoj i koje mehanizme progresiranja koristi opozicija. Jedinstvene informacije otkrivaju tajnu transformacije pozitivne duše u minusnu, kao i preobražavanja kvaliteta agresije u pozitivan kvalitet.Čitalac će saznati i o ulozi ljubavi i patnje u razvoju ličnost, kako su Viši razvijali čovekova osećanja, zašto mu je data slobodna volja i do čega ona dovodi ljude; otkriće istinsku suštinu stradanja, pojmove grešnosti i morala.

Obim: 588 str, format A5, cena sa popustom: 1850 din.

Podelite knjigu

Facebook
Email

Novi Websajt

Pušten je novi ažurirani sajt sa novim funkcijama i naglasku na klubu citalaca.

PORUČITE TELEFONOM

011/306-5952

RADNO VREME

Pon-Pet 10-17h | Sub 10-15h

KOLIČINSKI POPUST 10%

za porudžbine iznad 5.000 din.

KOLIČINSKI POPUST 20%

za porudžbine iznad 10.000 din.

KOLIČINSKI POPUST 30%

za porudžbine iznad 15.000 din.

CENA DOSTAVE

Cena dostave nije uračunata u cenu. Cena dostave zavisi od cene, težine i broja poručenih knjiga. Minimalna dostava je 350.00 din.

Opis

SADRŽAJ

DEO 1

POZITIVAN I MINUSNI RAZVOJ ČOVEKA ………………………………. 11

UVOD……… 11

EVOLUCIJA DUŠE ….12

GLAVA 1 SUPROTNOSTI U RAZVOJU ………………………………………. 19

POZITIVAN I MINUSNI RAZVOJ U SVEMIRU …………………………………………………….19

ZBOG ČEGA SU NEOPHODNE SUPROTNOSTI ………………………………………………….24

GLAVNE SUPROTNOSTI NA ZEMLJI …………………………………………………………………..29

SVETOVI BOGA I ĐAVOLA …………………………………………………………………………………….40

RAD MINUSNIH SILA NA ZEMLJI …………………………………………………………………………48

CENTAR ZLA ……………….50

KO VODI ČOVEKA KROZ ŽIVOT ………………………………………………………………………….53

GLAVA 2 DOBRO I ZLO ………………………………………………………………. 59

DVA PUTA RAZVOJA ČOVEČANSTVA ………………………………………………………………..59

STARO SHVATANJE POJMOVA DOBRA I ZLA ……………………………………………………64

ODAKLE U ČOVEKU ZLO ……………………………………………………………………………………….67

BORBA DOBRA SA ZLOM ………………………………………………………………………………………71

KOME SE ZLO OPRAŠTA ………………………………………………………………………………………..74

DELOVANJE, EMOCIJE I NJIHOVA ENERGIJA …………………………………………………….79

DOBRO I ZLO U RATOVIMA ………………………………………………………………………………….82

POVEZANOST DOBRA I ZLA SA BOGATSTVOM ……………………………………………..87

DA LI SE MORA PLATITI ZA DOBRO……………………………………………………………………91

DA LI SE DOBRO ZASNIVA NA KORISTI I KORISTOLJUBLJU …………………………94

NESEBIČNA KORIST ………………..100

GLAVA 3 OPOZICIONI PRAVCI ……………………………………………….. 105

STICANJE POZITIVNIH I MINUSNIH ENERGIJA OD STRANE DUŠE ……………105

POZITIVNO I MINUSNO USAVRŠAVANJE ………………………………………………………..111

KOMBINOVANJE POZITIVNOG I MINUSNOG U PROFESIJI …………………………116

RAZDVAJANJE LJUDI NA POZITIVNE, MINUSNE I NEUTRALNE ………………..121

MEDICINSKI PRAVAC RAZVOJA …………………………………………………………………………126

SAMOIZRAŽAVANJE POZITIVNIH I MINUSNIH POJEDINACA ……………………127

ZAHVALJUJUĆI ČEMU DUŠA NAPREDUJE KA POTREBNOM CILJU …………..133

IZBOR DUŠE ILI POZITIVAN I MINUSNI RAZVOJ ČOVEKA

SAMOIZRAŽAVANJE U MINUSNOM SISTEMU ……………………………………………….140

NAVIKAVANJE I NAVIKE U OPOZICIONIM SISTEMIMA ……………………………….144

GLAVA 4 RAZVOJ U POZITIVNOM SISTEMU ………………………… 159

ŠTA DOPRINOSI RAZVOJU U POZITIVNOM PRAVCU …………………………………..159

RASPOREĐIVANJE DUŠA PO SVETOVIMA ……………………………………………………….164

KAKO UBRZATI RAZVOJ ………………………………………………………………………………………166

MINUSNI OMETAJU SA SUPTILNOG PLANA …………………………………………………..169

MINUSNO I POZITIVNO DELOVANJE ……………………………………………………………….173

PREPORUKE ZA RAZVOJ ČOVEKA …………………………………………………………………….179

PRETVARANJE AGRESIJE U DOBAR KVALITET ……………………………………………….181

PROGRESIRANJE POZITIVNIH KVALITETA ……………………………………………………..192

GLAVA 5 RAZVOJ U MINUSNOM PRAVCU …………………………….. 205

PRELAZAK DUŠA U MINUSNI SISTEM ………………………………………………………………205

SKUP MINUSNIH KVALITETA ……………………………………………………………………………..210

FUNKCIONISANJE MINUSNIH KVALITETA LIČNOSTI ………………………………….215

MINUSNI POJEDINCI …………………………………………….220

PROGRESIRANJE KVALITETA UBISTVA ……………………………………………………………224

PROGRESIRANJE U MINUSNIM KVALITETIMA ………………………………………………228

NIJANSE MINUSNOG RAZVOJA …………………………………………………………………………235

U ZLATNOJ RASI ………………………………………………..240

RAD NOVCA ……………………………………………………….243

GLAVA 6 NAČINI BORBE ZA DUŠE …………………………………………. 249

ZEMLJA SA SVOJIM SUPROTNOSTIMA …………………………………………………………….249

BORBA ZA DUŠE PUTEM VASPITAVANJA ………………………………………………………..253

METODE BORBE ZA DUŠE MINUSNOG SISTEMA …………………………………………..267

BORBA ZA ČOVEKA ………………………………………………………………………………………………283

GLAVA 7 STIMULANSI ZA RAZVOJ ………………………………………… 285

STIMULANSI POZITIVNOG SISTEMA ………………………………………………………………285

STIMULISANJE NA NIVOIMA ……………………………………………………………………………..289

SPOLJAŠNJOST KAO STIMULANS………………………………………………………………………294

MODA UTIČE NA RAZVOJ ČOVEKA ………………………………………………………………….303

SABLAZNI I ISKUŠENJA ………………………………………………………………………………………..310

ISKUŠENJA …………………………………………………..310

ŠTA DAJE DUŠI ODRICANJE OD ZADOVOLJSTAVA ………………………………………..315

ISKUŠENJA I KAZNE ………………………………………………324

ISKUŠAVANJE SLAVOM…………………………………………………………………………………………327

SADRŽAJ

D E O 2

GLAVA 8 MEHANIZMI RAZVOJA …………………………………………….. 331

POVEZANOST RAZVOJA DUŠE SA ENERGETSKIM PROCESIMA…………………331

MEHANIZMI RAZVOJA NA NIVOIMA ………………………………………………………………334

POSEBNI FAKTORI RAZVOJA ………………………………………………………………………………351

POMOĆU ČEGA SE DEŠAVA RAZVOJ ………………………………………………………………..354

KAKO SE ČOVEK RAZVIJA ………………………………………………………………………………….354

STADIJUMI RAZVOJA DUŠE KROZ OSEĆANJA ………………………………………………..356

RAZVOJ KROZ EGOIZAM …………………………………………………………………………………….361

VIŠI O SPOKOJNOM ŽIVOTU I DISCIPLINI ………………………………………………………364

RAZVOJ KROZ USAMLJENOST ……………………………………………………………………………367

RAZVOJ KROZ MIŠLJENJE ……………………………………………………………………………………371

NASTAJANJE MISAONIH PROCESA KOD ČOVEKA ………………………………………..371

RAZVOJ POZITIVNOG MIŠLJENJA …………………………………………………………………….375

RAZVOJ MINUSNOG MIŠLJENJA ………………………………………………………………………..379

GLAVA 9 IZGRADNJA KVALITETA DUŠE ……………………………….. 385

ŠTA SU TO KVALITETI DUŠE ………………………………………………………………………………385

OSNOVNI I DOPUNSKI KVALITETI ……………………………………………………………………393

AKUMULACIJA KVALITETA RADOM ………………………………………………………………..397

METODE KOJIMA LIČNOST AKUMULIRA POTREBNE KVALITETE ……………400

KVALITETI ZAVISE OD IZBORA ………………………………………………………………………….406

KAKO SE POJAVLJUJU SPOSOBNOSTI I TALENTI …………………………………………..409

GLAVA 10 IDEAL, VISOKA SVESNOST ……………………………………. 421

IDEAL………………………………………………………….421

IDEAL SE UVEK DAJE SAMO ODOZGO ……………………………………………………………..423

STVARANJE IDEALA ……………………………………………………………………………………………..427

SVEST I SVESNOST ………………………………………………………………………………………………..433

OD SVESTI DO SAMOSVESNOSTI ………………………………………………………………………437

SAMOKONTROLA I ODGOVORNOST ………………………………………………………………442

KVALITET ODGOVORNOSTI LIČNOSTI …………………………………………………………..446

SPOLJAŠNJA ODGOVORNOST FORMIRA PREDVIĐANJE ……………………………..449

GLAVA 11 ULOGA LJUBAVI U RAZVOJU ČOVEKA ……………….. 453

ZAŠTO JE POTREBNA LJUBAV …………………………………………………………………………….453

OD ZEMALJSKE DO BOŽANSKE LJUBAVI …………………………………………………………457

RAZDVAJANJE NA MUŠKARCE I ŽENE ……………………………………………………………..461

ODNOSI MUŠKARACA I ŽENA ……………………………………………………………………………464

LJUBAV U VEZI SA VIŠIMA …………………………………………………………………………………..468

IZBOR DUŠE ILI POZITIVAN I MINUSNI RAZVOJ ČOVEKA

ŠTA LJUBAV DAJE DUŠI …………………………………………………………………………………………471

PRIMERI ODNOSA …………………………………………………………………………………………………477

SUPTILNI MEHANIZMI AKUMULIRANJA LJUBAVI ………………………………………..482

KAKO SE UČI DA SE VOLI …………………………………………………………………………………….487

KAKO LJUBAV UTIČE NA RAZVOJ ČOVEKA ……………………………………………………493

KOSMIČKA LJUBAV ………………………………………………………500

GLAVA 12 ULOGA STRADANJA U RAZVOJU DUŠE ………………. 505

UTICAJ KARME NA ČOVEKOVA STRADANJA …………………………………………………505

SMISAO STRADANJA …………………………………………………………………………………………….508

UZROCI STRADANJA…………………………………………………………………………………………….511

IZLAZ IZ ZEMALJSKOG SVETA …………………………………………………………………………..513

PUT PRAVEDNIKA  NAJKRAĆI PUT U HIJERARHIJU BOGA. ……………………….515

O ULOZI STRADANJA U ČOVEKOVOM ŽIVOTU ……………………………………………515

„KOGA VOLIM, TOGA KAŽNJAVAM“ ………………………………………………………………..519

KAKO POBEĐIVATI STRADANJA ………………………………………………………………………..522

KAKO NA NOV NAČIN MOGU DA SE TUMAČE ČOVEKOVA STRADANJA .525

STRADANJA ZBOG DEFEKATA TELA ………………………………………………………………..528

KAKO GREH ČOVEKA UTIČE NA NJEGOVU BUDUĆNOST ………………………….529

DA LI ĆE SE STRADANJA ZADRŽATI U BUDUĆNOSTI ………………………………….533

DA LI SU STRADANJA SVOJSTVENA

SVETOVIMA BOGA ……………………………………………………………………………………………….536

GLAVA 13 SLOBODA KAO MEHANIZAM PROVERA …………….. 539

OD ČEGA ZAVISI SLOBODA ………………………………………………………………………………..539

POVEZANOST SLOBODE SA ČOVEKOVIM ŽELJAMA ……………………………………543

SLOBODA LJUDI RAZNIH NIVOA ………………………………………………………………………549

SLOBODA U OKVIRIMA PROGRAMA ………………………………………………………………..557

SLOBODA PONAŠANJA ………………………………………………………………………………………..561

ŠTA DAJE SLOBODA KOD BOGA I NESLOBODA KOD ĐAVOLA …………………..563

REČNIK… ……………………………………………………………………………………. 569

KNJIGE SEKLJITOVE L.A. I STRELJNJIKOVE LJ.L.

IZDATE NA SRPSKOM JEZIKU ……………………………………………………………………………..583

KNJIGE SEKLJITOVE L.A., STRELJNJIKOVE LJ.L.,

IZDATE NA RUSKOM JEZIKU ………………………………………………………………………………583

O AUTORKAMA ……………………………………………………………………….. 586

Novi Naslovi

Favoriti Naših Čitalaca

Istorija Vaših pretraga na sajtu

No recently viewed products to display

Esotheria

je izdavačka kuća nastala iz ljubavi prema knjigama i čitanju. U svet izdavaštva ušli smo sa misijom da čitaocima ponudimo knjige koje se odlikuju jedinstvenošću, izvrsnošću i vrlinom, knjige koje inspirišu i menjaju vaš život. Na našem sajtu možete pronaći knjige različitih edicija, savremenu književnost i klasike, domaće i strane autore.

Kontakt

Kraljice Natalije 44, Beograd
011/306-5952
+381 69 789 759
info@esotheria.rs
esotheria.rs
Račun: Banka ProCredit: 220-121237-34
Šifra delatnosti: 4690